Återförsäljare

Dalarnas Hemslöjd Falun
Besöksadress: Stora Torget, 791 71 Falun
Telefon: 023-151 31
E-post: dalarnashemslojd@telia.com
Hemsida:


Carl Larsson-Gården
Besöksadress: Carl Larssons Väg 12, 790 15 Sundborn
Telefon: 023-600 53
E-post: info@clg.se
Hemsida:


Dalarnas Museum
Besöksadress: Stigaregatan 2-4, 791 60 Falun
Telefon: 023-76 55 00
E-post: info@dalarnasmuseum.se
Hemsida:


Turistbyrån i Falun
Besöksadress: Trotzgatan 10-12, 791 83 Falun
Telefon: 0771-62 62 62
E-post: falun@visitsodradalarna.se
Hemsida:


Scandic i Falun och Borlänge
Besöksadress: Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun / Stationsgatan 21-23, 784 33 Borlänge
Telefon: 023 669 22 00 / 0243 79 90 00
E-post: falun@scandichotels.com / borlange@scandichotels.com
Hemsida: